Trådlösa nät

Användningen av mobila enheter och applikationer ökar överallt i samhället. På många platser förväntas man numera ha samma tillgänglighet för smarta telefoner och läsplattor som man tidigare haft för stationära datorer. En sådan förändring ställer krav på de trådlösa nätverken att inte bara tillhandahålla kapacitet utan också erbjuda kvalitet och säkerhet. Att möta dessa behov innebär en utmaning för många företag och organisationer vars nätverk ofta designats och byggts för trådbunden kommunikation.


Mentor Vision kan göra professionella utredningar på befintliga WiFi-nätverk där vi analyserar och dokumenterar täckningsområde och nätverksprestanda. Därefter kan vi ge förslag till förbättringar i nätverket baserat på verkliga förhållanden.

Vi kan hjälpa till att projektera, installera och bygga upp den infrastruktur som krävs för att det trådlösa nätverket ska fungera.

Vill du veta mer om trådlösa nät?