Fastighetsnät

Vi har installerat strukturerade kabelnät, så väl koppar som fiber sen i början på 90-talet. Vi jobbar med marknadens ledande system för strukturerade fastighetsnät. 


Installationerna utförs av personer som har stor erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag med en lösning som passar just deras behov.

  • Vi är certifierade på de produkter vi använder
  • Vi utför installationerna i egen regi
  • Installation av såväl fiber- som kopparnät
  • Test, verifiering och optimering av näten
  • Fullständig dokumentation
  • Vi arbetar med kända fabrikat som: Commscope SYSTIMAX, Commscope Uniprice, AMP, Schneider Actassi, ECS

Vill du veta mer om fastighetsnät?