Nätverk

Nätverket är idag en av de viktigaste it-komponenterna för att en verksamhet ska kunna fungera effektivt. Alla verksamheter är beroende av en fungerande nätverksmiljö. Risken för att incidenter uppstår måste minimeras. Detta i en miljö där telefoni, datatrafik, IP-kameror, videosystem, AV-system, inomhustäckning, fastighetsstyrning, larm, mm kan finnas.


Vårt erbjudande inom nätverk består utav hårdvara och mjukvara från de ledande leverantörerna i världen tillsammans med konsulttjänster, drift och support.

Att designa och konfigurera komplexa nät i blandade miljöer kräver erfarenhet. Den hittar du hos Mentor Visions kvalificerade och certifierade tekniker som har erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag med en lösning som passar just deras behov.

Vill du veta mer om våra nätverkstjänster?