Mobil Inomhustäckning

Allt fler organisationer går över till mobila lösningar vad gäller tal och data. Att ha tillgång till bra mobiltäckning inomhus ses idag som en självklarhet. Samtidigt ger nya byggtekniker med energisnåla hus avsevärt sämre mobiltäckning i våra fastigheter.


Vi får mobiltäckningen att fungera! Vi projekterar och installerar infrastruktur för mobil inomhustäckning och gör den mobila kommunikation inomhus möjlig, även om huset har lågenergifönster, lokalen ligger nere i berggrunden eller om det finns andra hinder som försvagar signalerna.

Bland våra kunder finns bland andra polis och räddningstjänst, bygg- och fastighetsbranschen. Kontakta oss när du behöver hjälp med allt från förstudie, design och projektering till konsulttjänster, leverans, driftsättning, service & support, utbildning och underhåll.

Vi tar fram robusta, säkra och miljövänliga lösningar som stärker signaler för 2G, 3G, 4G och Rakel.

Vill du veta mer om mobil Inomhustäckning?