Konsult

Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta konsulter för att driftas, underhållas, förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom konsulten ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en stor erfarenhet. Mentor Visions konsulter har många års erfarenhet från IT- och telekommarknaden. De har erfarenhet av såväl design, projekledning, och installation.


Tjänster:

Vill du veta mer om våra konsulttjänster?