Mentor Vision

Mentor Vision är ett teknikföretag i Transtemakoncernen som via sitt återförsäljarnät levererar tjänster och produkter inom 4 områden. Nätverkslösningar, Mobil Inomhustäckning, Telesystem och Konsulttjänster.


Vårt fokus är att våra kunder skall ha en fungerande kommunikation. Vi tar över ansvaret för tekniken och som kund kan du fokusera på dina affärer. Vi arbetar därför med beprövade system från stora, stabila leverantörer. Vår organisation ska ha hög kompetens när det gäller installation och service. Vår målgrupp på marknaden är företag med kvalificerade krav på effektivitet i sin kommunikation med omvärlden.

Vi erbjuder lösningar för såväl det lilla företaget med sina behov till stora företag och kommuner. Vi är lokaliserade i Göteborg, men genom samarbete med vårt partnernätverk agerar vi över hela Sverige.

För mer info om Transtema Group