Soluno BC och Effektvision hyr ut Mobilförstärkning som tjänst

Soluno är den den enskilt största och mest expansiva operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och samordnade kommunikationstjänster på den nordiska marknaden. Försäljningen sker genom ett rikstäckande återförsäljarnät.

I samarbete med Effektvision levererar Soluno BC från och med April mobilförstärkning som tjänst. Två paketeringar som riktar sig mot små och medelstora företag finns med i Solunos kunderbjudande. Ett sätt att säkerställa samtalskvalitén i sina mobila telefonilösningar.

Om SolunoBC: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i SolunoBC. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.