MIC360° Broadband Antenn 380-2700 MHz

Tord Sjölund på Mic Nordic sägerVi såg ett ökade behov på marknaden för en antenn anpassad för detta frekvensområde och också ett behov av att minska installationskostnaden och spara tid och pengar åt kunden.

Antennen stöder Tetra/Rakel, GSM, UMTS och LTE och dess dess design/utformning innebär en snabbare installation vilket kan ge stora besparingar i projekt.

Produktblad